Project Description

Konverzácie

Hodiny vhodné pre ľudí, ktorí už nejakú skúsenosť so španielčinou majú, no nemajú s kým komunikovať, prípadne by si chceli vylepšiť svoje komunikačné zručnosti. Konverzácie na témy z bežného života obohatené o slovnú zásobu z danej oblasti.

Forma: prezenčne

Cena: 249€ /10 vyučovacích hodín (55min.)

Individuálne

Hodiny s individuálnym zameraním podľa požiadaviek klienta. Používame rôzne materiály, z ktorých si klient pri prvom stretnutí môže vybrať. Je možné si vybrať aj zameranie na určitú oblasť, ktorú klient potrebuje (business, zdravotníctvo, právo…). Všetky potreby a požiadavky klienta budú prekonzultované na prvom stretnutí, kde sa dohodneme ako budú hodiny prebiehať a ako budú zamerané .

Forma: prezenčne / online

Cena: 199€ / 10 vyučovacích hodín (55min.)

Kurz pre začiatočníkov

Kurz pre začiatočníkov je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy španielčiny. Počas kurzu sa naučíte vyjadriť základné potreby (pozdraviť sa, predstaviť sa, objednať si v reštaurácii) a zvládnuť základnú konverzáciu v cudzom jazyku.

Počet študentov v skupine: 2 – 5

Frekvencia: 2x do týždňa

Forma: prezenčne

Učebnica: Español en marcha

Cena: 149€ / 15 vyučovacích hodín (50min.)

Kurz pre pokročilých

V kurze pre pokročilých sa naučíte tvoriť zložitejšie vety, vyjadriť abstraktné veci a zapájať sa do všetkých bežných konverzácií. Váš prejav bude pohotovejší a plynulejší.

Počet študentov v skupine: 2 – 5

Frekvencia: 2x do týždňa

Forma: prezenčne

Učebnica: Español en marcha

Cena: 149€ / 15 vyučovacích hodín (50min.)

Mám záujem