Cenník

Kurz Cena

Individuálna hodina anglického jazyka

17€ / 50 minút

Individuálna hodina anglického jazyka pre deti (do 6 rokov)

16€ / 40 minút

Kurz pre deti 3-11

149€ / 20 hodín (50 min.)

Kurz pre dospelých Callan method

179€ / 28 hodín (45 min.)

Doučovanie do školy

16€ / 50 minút

Knihy

Kniha ku kurzu Callan Method

25€

Kniha k detským kurzom 

30€