Cenník

Kurz Cena

Individuálna hodina anglického jazyka

16€/ 50 minút

Individuálna hodina španielskeho jazyka

15€/ 50 minút

Konverzácia anglický/ španielsky jazyk 

18€/ 50 minút

Individuálna hodina anglického jazyka pre deti

15€/ 40 minút

Kurz pre deti 3-11

145€/ 20 hodín (50 min.)

Kurz pre dospelých Callan method

169€/ 28 hodín (45 min.)

Doučovanie do školy

15€/ 50 minút

Knihy

 

Kniha ku kurzu Callan Method

20€

Kniha k detským kurzem 

27€