Project Description

Maturanti, študenti

Kurz pre všetkých študentov, ktorí sa obávajú maturity, či už gramatickej alebo ústnej časti. Osnova kurzu je zameraná na prebratie všetkých gramatických štruktúr a slovnej zásoby potrebnej k internej časti maturity na úrovni B1 a B2 a prebratie všetkých tém potrebnej k ústnej časti maturity. Hodiny prebiehajú dvakrát do týždňa, pričom v jednom týždni sa vždy preberá jedna gramatická oblasť a jedna téma k ústnej časti vrátane slovnej zásoby.

Počet študentov v skupine: 2-5

Frekvencia: 2x do týždňa po 90 min. (1,5 hod.)

Forma: online

Mám záujem