Project Description

Wattsenglish in The Language School

Deti vyučujeme anglický jazyk pomocou licencovaného konceptu WattsEnglish. Táto metóda je efektívnym nástrojom pre vzdelávanie detí od 3 do 11 rokov. Je založená na rovnakom princípe ako osvojovanie si materského jazyka v prirodzenom prostredí pomocou poznávania. 

Hlavné princípy konceptu WattsEnglish:

 • tvár Steva Wattsa, ktorú si deti prirodzene spájajú s anglickým jazykom; tento princíp je založený na výskumoch psycholingvistiky, ktoré dokazujú, že deti sa ľahšie učia jazyk, ak sa im spája s konkrétnou ľudskou tvárou
 • jazyk je prezentovaný a precvičovaný v kontexte
 • interaktívne videá a piesne
 • interaktívne hry a aktivity, ktoré pomáhajú precvičiť si jazyk v kontexte
 • prirodzený proces učenia sa cudzieho jazyka v 4 krokoch: 
         • INTRODUCTION – predstavenie novej slovnej zásoby a gramatiky
         • DRILLING – precvičovanie novej slovnej zásoby a gramatiky
         • TOTAL PHYSICAL RESPONSE – využívanie  didaktických hier a získavanie   spätnej väzby od študentov
         • GENERAL PRACTICE – praktické využitie jazyka slovom aj písmom

Hodiny prebiehajú iba v anglickom jazyku. Slovenský jazyk nepoužívame. 

Forma výučby: prezenčne aj online

 

Výučba pomocou metódy Wattsenglish for children

Wattsenglish je modoerná metóda výučby angličtiny pre deti od 3 do 10 rokov. Výučba je vedená hravou formou a podecuje deti k interakcii a komunikácii v cudzom jazyku. Hodiny sú zamerané na osvojovanie si nových prvkov jazyka a následné ich použitie v kontexte. Každá hodina sa skladá z dvoch častí. V prvej časti je predstavená slovná zásoba hravou formou – pesnička, video. V druhej časti sa precvičuje použitie nových vedomostí v praxi – pohybová aktivita, hra.

Ukážku si môžete pozrieť tu.

Deti 11+

Výučba je zameraná na konverzáciu, ktorá v škole chýba. Deti sa učia novú slovnú zásobu a hneď ju efektívne aplikujú aj sami, pričom si rozširujú komunikačné zručnosti. Vyučovacia hodina pozostáva z 2 častí: v prvej časti sa opakuje učivo z predchádzajúcej hodiny a kontroluje sa, či deti porozumeli, v druhej časti sa preberá nová slovná zásoba formou komunikácie 

Počet detí v skupine: 2-5

Frekvencia: 2x do týždňa po 50 min.

Mám záujem

Pridaj sa aj ty k stovkám spokojných študentov.

Ďakujeme za Váš záujem. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.
Pri odosielaní nastala chyba. Skúste to ešte raz neskôr.