Project Description

Wattsenglish in The Language School

Detaily a pokyny ku kurzu

Po zapísaní sa do kurzu získavate prístup aj k online materiálom, ktoré korešpondujú s preberaným učivom, a tým je možné si nové poznatky precvičovať aj mimo vyučovacích hodín

Ku kurzu je možné zakúpiť aj knižku a pracovný zošit Wow!

Počet detí v skupine: 2 – 5

Frekvencia: 2x do týždňa

Forma: Všetky kurzy pre deti sú prezenčnou formou.

Cena: 145€ za 20 vyučovacích hodín

Výučba pomocou metódy Wattsenglish for children

Wattsenglish je modoerná metóda výučby angličtiny pre deti od 3 do 10 rokov. Výučba je vedená hravou formou a podecuje deti k interakcii a komunikácii v cudzom jazyku. Hodiny sú zamerané na osvojovanie si nových prvkov jazyka a následné ich použitie v kontexte. Každá hodina sa skladá z dvoch častí. V prvej časti je predstavená slovná zásoba hravou formou – pesnička, video. V druhej časti sa precvičuje použitie nových vedomostí v praxi – pohybová aktivita, hra.

Ukážku si môžete pozrieť tu.

Deti 11+

Výučba je zameraná na konverzáciu, ktorá v škole chýba. Deti sa učia novú slovnú zásobu a hneď ju efektívne aplikujú aj sami, pričom si rozširujú komunikačné zručnosti. Vyučovacia hodina pozostáva z 2 častí: v prvej časti sa opakuje učivo z predchádzajúcej hodiny a kontroluje sa, či deti porozumeli, v druhej časti sa preberá nová slovná zásoba formou komunikácie 

Počet detí v skupine: 2-5

Frekvencia: 2x do týždňa po 50 min.

Cena: 145€ / 20 vyučovacích hodín

Mám záujem

Pridaj sa aj Ty k desiatkam spokojných študentov

Staň sa aj Ty súčasťou The Language School rodiny spokojných študentov.

Ďakujeme za Váš záujem. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.
Pri odosielaní nastala chyba. Skúste to ešte raz neskôr.