Project Description

Wattsenglish in The Language School

Detaily a pokyny ku kurzu

Po zapísaní sa do kurzu získavate prístup aj k online materiálom, ktoré korešpondujú s preberaným učivom, a tým je možné si nové poznatky precvičovať aj mimo vyučovacích hodín

Ku kurzu je možné zakúpiť aj knižku a pracovný zošit Wow!

Počet detí v skupine: 2 – 5

Frekvencia: 2x do týždňa

Forma: Všetky kurzy pre deti sú prezenčnou formou.

Cena: 145€ za 20 vyučovacích hodín

Výučba pomocou metódy Wattsenglish for children

Wattsenglish je modoerná metóda výučby angličtiny pre deti od 3 do 10 rokov. Výučba je vedená hravou formou a podecuje deti k interakcii a komunikácii v cudzom jazyku. Hodiny sú zamerané na osvojovanie si nových prvkov jazyka a následné ich použitie v kontexte. Každá hodina sa skladá z dvoch častí. V prvej časti je predstavená slovná zásoba hravou formou – pesnička, video. V druhej časti sa precvičuje použitie nových vedomostí v praxi – pohybová aktivita, hra.

Ukážku si môžete pozrieť tu.

Deti 11+

Výučba je zameraná na konverzáciu, ktorá v škole chýba. Deti sa učia novú slovnú zásobu a hneď ju efektívne aplikujú aj sami, pričom si rozširujú komunikačné zručnosti. Vyučovacia hodina pozostáva z 2 častí: v prvej časti sa opakuje učivo z predchádzajúcej hodiny a kontroluje sa, či deti porozumeli, v druhej časti sa preberá nová slovná zásoba formou komunikácie 

Počet detí v skupine: 2-5

Frekvencia: 2x do týždňa po 50 min.

Cena: 145€ / 20 vyučovacích hodín

Mám záujem

Pridaj sa aj ty k desiatkam spokojných študentov.

Ďakujeme za Váš záujem. Čoskoro Vás budeme kontaktovať.
Pri odosielaní nastala chyba. Skúste to ešte raz neskôr.