Project Description

Callan method

Individuálne hodiny v čase 8:00 – 12:00 s 20% zľavou.

Callanova metóda je rýchly spôsob učenia sa anglického jazyka bez zbytočného memorovania. Založený je na priamej konverzácii, ktorou sa učíte nové slovíčka aj gramatiku v prirodzenom anglickom prostredí. Počas hodiny sa preberá nové učivo a zároveň sa stále aplikujú javy prebraté počas predchádzajúcich hodín, čo Vám umožní aktívne využívať všetky doterajšie poznatky a nezabudnúť tie staršie.

Učte sa angličtinu rýchlo a efektívne Callanovou metódou!

  • rýchlo, zábavne a efektívne
  • 90% hodiny prebieha v cudzom jazyku
  • už od prvej hodiny aktívne konverzujete aj Vy 
  • každú hodinu si osvojujete novú slovnú zásobu
  • založené na konverzačnej metóde priamou interakciou medzi lektorom a študentami

Forma: prezenčne / online

Kurz

Počet ľudí v skupine: 2-8

Frekvencia: 2x týždenne po 2 hodiny (50 min. vyučovacia hodina)

Cena: 169€ / 28 vyučovacích hodín (50min.)

Individuálne hodiny

Frekvencia: podľa dohody

Konverzácie

Hodiny vhodné pre ľudí, ktorí už nejakú skúsenosť s angličtinou majú, no nemajú s kým komunikovať, prípadne by si chceli vylepšiť svoje komunikačné zručnosti. Konverzácie na témy z bežného života obohatené o slovnú zásobu z danej oblasti.

Forma: prezenčne / online

Individuálne

Hodiny s individuálnym zameraním podľa požiadaviek klienta. Používame rôzne materiály, z ktorých si klient pri prvom stretnutí môže vybrať. Je možné si vybrať aj zameranie na určitú oblasť, ktorú klient potrebuje (business, zdravotníctvo, právo…). Všetky potreby a požiadavky klienta budú prekonzultované na prvom stretnutí, kde sa dohodneme ako budú hodiny prebiehať a ako budú zamerané .

Forma: prezenčne / online

Mám záujem